Volba typu tepelného čerpadla

Základním požadavkem na tepelná čerpadla jsou nízké provozní náklady a dobrý topný výkon i za nejnižších venkovních teplot. Charakteristikou hospodárnosti tepelných čerpadel je topný faktor COP. Je to poměr energie získané provozem tepelného čerpadla k energii vložené, nutné pro jeho chod. Čím je teplota zdroje nižší, tím více hodnota COP klesá a naopak.

Z grafu je patrné, že při nižších venkovních teplotách - tedy v době, kdy teplo nejvíce potřebujeme - přestává být tepelné čerpadlo vzduch - voda výhodné ve srovnání s tepelnými čerpadly země-voda a voda-voda. Venkovní vzduch, ze kterého se energie odebírá, je totiž již tak studený, že je velmi energeticky náročné z něj ještě nějaké teplo získat. Naproti tomu, je - li zdrojem tepla země nebo podzemní voda, je teplota zdroje v průběhu roku v podstatě stálá a topný faktor již ovlivňuje jen požadovaná teplota topné vody (viz o ekonomii provozu). Proto také křivka hodnoty COP klesá, ale zdaleka ne tak významně jako u vzduchových tepelných čerpadel.

Tepelná čerpadla, která využívají odpadní teplo kondenzátu pomocí technologie RDC výměníku, mají topný faktor v průběhu všech teplot ještě podstatně vyšší (viz červená křivka grafu).

pokračovat na:  >>Snížení výkonu tepelného čerpadla vlivem klesající venkovní teploty>>