Snížení výkonu tepelných čerpadel vlivem klesající venkovní teploty

Klesající venkovní teplota  má minimální vliv na výkon tepelných čerpadel země voda.

U vzduchových tepelných čerpadel má klesající venkovní teplota za důsledek podstatné snížení výkonu tepelného čerpadla. Pro teploty pod bodem mrazu jsou již poklesy výkonu tak významné, že je zapotřebí používat náhradní topný zdroj (např. elektrokotel), nebo celé zařízení výrazně předimenzovat. Dalším neblahým vlivem na topný faktor i výkon vzduchového tepelného čerpadla je skutečnost, že část tepla musí zařízení obětovat na odtávání námrazy na výparnících. Vlhký venkovní vzduch na nich totiž namrzá a postupně snižuje kvalitu přestupu tepla až do úplného zamrznutí výparníku. Tím je velká část tepelné energie úplně ztracena.

 

 

pokračovat na:

>>Jaké hlavní výhody má tepelné čerpadlo HICOP GRIZZLY oproti ostatním typům tepelných čerpadel>>