Jakou hlavní výhodu má tepelné čerpadlo HICOP GRIZZLY  v porovnání s ostatními typy tepelných čerpadel ?

Využití odpadního tepla kondenzátu, které standardními tepelnými čerpadly jen prochází.

Tepelná čerpadla země-voda a voda-voda HICOP GRIZZLY jsou charakteristická vysokou účinností, která je dána především bohatě dimenzovanou technologií a využitím odpadního tepla kondenzátu. Pro využití tohoto odpadního tepla slouží RDC výměník, který odebírá teplo kondenzátu těsně před vstřikem do výparníku a předává ho parám chladiva na výstupu z výparníku. Toto teplo je tak uchráněno před jeho degradací na nízkoteplotní. Takovéto využití tepla je možné díky unikátní technologii výměny tepla  ve spojení se špičkovou znalostí vlastností chladiv a počítačově řízeným vstřikováním chladiva.

 


 

 

Úspory dosažené použitím RDC  výměníku

jsou skutečně významné - jak patrno z grafu

- pohybuje se hodnota navýšení topného faktoru

v rozmezí  17 - 22%. Proto všechna tepelná

čerpadla HICOP GRIZZLY mají

RDC výměník  již ve standartní výbavě.

 

Při návrhu tepelných čerpadel  HICOP  GRIZZLY země-voda a voda-voda  není  nutné uvažovat s poklesem výkonu za největších mrazů a to z důvodu  že  tento pokles není standardně větší než 5%. U standardních zemních tepelných čerpadel to však vhodné je s ohledem na pokles výkonu přes 10%. U vzduchových tepelných čerpadel je mnohem důležitějším faktorem pokles venkovní teploty mající za následek snížení výkonu TČ až na jeho zlomkovou hodnotu.

 

pokračovat na:   >>Ekonomie provozu tepelného čerpadla>>