Proč stále více majitelů objektů topí tepelným čerpadlem ?

Technologie s tepelnými čerpadly země-voda a voda – voda  mají přes vyšší pořizovací cenu zlomkové provozní náklady ve  srovnání s ostatními bezobslužnými topnými zdroji. Je to dáno skutečností, že vstupující  elektrická energie do tepelného  čerpadla slouží jen jako hnací síla pro přečerpání  přírodního tepla  na vyšší teplotní úroveň, použitelnou v objektech pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, bazénové vody případně další  účely.

Výpočet návratnosti investice se provádí tak že rozdíl pořizovacích nákladů mezi tepelným čerpadlem a porovnávaným zdrojem tepla  se vydělí rozdílem ročních nákladů na vytápění  u obou zdrojů. Vypočtená návratnost se pohybuje většinou v rozmezí 4-8 let. S ohledem na stálý růst cen energií, je skutečná návratnost  obvykle o 1rok kratší. Vyšší pořizovací náklady jsou tak spláceny značnými úsporami na energiích, které se po splacení investice stávají mohutnými úsporami provozních nákladů. Odložení investice do tepelného čerpadla tak v praxi znamená jen oddálení nemalých příjmů z úspor na teple.

Proto se vyplatí do úspor na teple investovat co nejdříve.

Čím více porostou ceny energií, tím více se tepelné čerpadlo vyplatí

>>Volba typu tepelného čerpadla>>