Nová zelená úsporám

 

Všechna tepelná čerpadla HICOP GRIZZLY G , W jsou certifikovanými výrobky v programu Nová zelená úsporám.

Řada klientů tak získala v programu Zelená úsporám od státu dotaci ve výši 75.000,-

Spuštění dalšího kola programu Nová zelená úsporám - příjem žádostí - je ohlášeno na duben 2014.

V programu došlo k navýšení částky dotace až na 100.000,- Kč, v případě současně provedeného opatření ke snížení energetické náročnosti objektu - zateplení nebo výměna oken. (oblast podpory C.1)

Bez vazby nasoučasně provedená opatření je výše dotace 80.000,- (oblast podpory C.2).

Podporována je výměna původních zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za tepelná čerpadla.

Žádat v této podoblasti podpory lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1. (oblast podpory C.2)

Kromě dotace na samotnou technologii se poskytuje dotace v max. výši  5.000,- Kč na zpracování odborného posudku (tj. zejména projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků. (Oblast podpory D.4)

 SVT kódy tepelných čerpadel HICOP GRIZZLY G (země-voda)
 
G6 G7 G8 G10 G12 G15 G18 G23 G32 G40 G48
SVT355 SVT1534 SVT394 SVT396 SVT1537 SVT1539 SVT1540 SVT1555 SVT1557 SVT1560 SVT1563
 
SVT kódy tepelných čerpadel HICOP GRIZZLY W (voda-voda)
 
W6 W7 W8 W10 W12 W15 W18 W23      
SVT5470 SVT3844 SVT3843 SVT5465 SVT5466 SVT5467 SVT5468 SVT5469      
Aktuální informace k programu www.nzu2013.cz

Popis celého dotačního programu, modelové příklady

Pravidla a podmínky poskytování podpory