Časté dotazy


Jak velký objekt je možné vytápět tepelným čerpadlem ?

Použití tepelných čerpadel pro vytápění není výkonově omezené. Podle vypočtených tepelných ztrát objektu se provede návrh vhodného výkonu tepelného čerpadla. V případě vyšších výkonů (nad 50 kW) se vytápění provádí sdružením více tepelných čerpadel do kaskády. Hodnotě tepelné ztráty musí vždy odpovídat příslušná délka vrtů, popř plocha plošných kolektorů, či vydatnost studny.

 

Jak to, že nejevnější tepelná energie je z tepelných čerpadel?

Tepelná energie, kterou tepelné čerpadlo odevzdává do topného systému, pochází z větší části z přírody. Tepelné čerpadlo jí odčerpává ze země, podzemní vody, nebo vzduchu a přidává k ní vloženou část energie ve formě spotřebované elektřiny. Protože teplo z přírody je zdarma, je výsledná cena tepla pouze zlomkem ceny celkového množství tepla, které tepelné čerpadlo uživateli odevzdá.

 

Vyplatí se tepelné čerpadlo i po dalším zdražení elektřiny ?

Čím více poroste cena energií obecně, tím více se vyplatí získat část tepelné energie z přírody zdarma, tím vyšší je celková úspora.