Servisní prohlídky

  • na tepelném čerpadle musejí být pravidelně prováděny servisní prohlídky, které prověřují správnou funkci bezpečnostních prvků zařízení
  • servisní prohlídky se provádějí vždy nejpozději po 12 měsících provozu
  • o provedení servisních prohlídek vyhotoví servisní organizace protokol, který musí být v případě uplatnění záruky doložen


Ceník servisních prohlídek

   Hicop MINI      Hicop Grizzly 4 -18      Hicop Grizzly 23 - 48  
2150,- 2500,- 5350,-

 

Servisní prohlídku objednávejte na  emailové adrese sekretariat@hicop.cz