HICOP E-Shop - Reklamační řád

Kromě vlastních výrobků se snažíme se do své nabídky zařazovat pouze ověřené a kvalitní výrobky jiných výrobců, ale i při naší maximální péči i snaze našich dodavatelů se může stát, že je zákazníkovi dodáno zboží vykazuje vadu bránící jeho plnohodnotnému užívání. V takovém případě nás prosím neprodleně informujte a to vždy písemně:

  • emailem na adresu hicop@hicop.cz (s předmětem zprávy "Reklamace") s podrobným popisem vady, číslem faktury a pokud je to z povahy vady možné, i fotografií prokazující vadu.

  • nebo písemnou reklamací předanou v našem obchodním místě spolu s předložením reklamovaného výrobku k posouzení vady

V případě uznané reklamace je dle charakteru zboží popř. výrobku řešena buď okamžitou výměnou vadného zboží za nové - pokud je dané zboží skladem, popř. dodáním nového zboží v zákonem stanovené lhůtě, pokud není skladem, nebo opravou vadného výrobku.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží či jsou nestandartní vzhledem k charakteru obvyklého užívání zboží.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Zvláštní pozornost věnujte škodám vzniklým při přepravě, vždy si pečlivě zkontrolujte neporušenost a celistvost zásilky při předávání přepravní společností. V případě poškozeného balení a zboží zásilku nepřebírejte, popř. sepište se zástupcem reklamační protokol. Na pozdější reklamace škod při přepravě bohužel nemůže být brán zřetel, podpisem převzetí zároveň potvrzujete, že zásilka byla předána v bezvadném stavu.

Záruční doba na zboží činí 24 měsíců (pokud není v záručním listě uvedeno jinak) s výjimkami stanovenými zákonem.

Výše uvedené reklamační podmínky platí pouze pro zboží prodávané v internetovém obchodě HICOP E-Shop.