Čistá energie Praha

Program Čistá energie Praha (dříve Program dotací hl.m. Prahy na   přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie na území   hl.m. Prahy)

Program dotací hl.m.Prahy na přeměny topných systémů na území   hl.m.Prahy probíhá od roku 1994. Cílem poskytovaných dotací je motivační   působení na vlastníky či nájemce bytů k přeměně původních topných   systémů (zejména na tuhá paliva) na ekologická topná média a využití   obnovitelných zdrojů energie. Agendu spojenou s tímto programem   zabezpečuje oddělení energetických systémů odboru ochrany životního   prostředí MHMP.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem na území ČR, která vlastní nebo užívá na území hl. m. Prahy byt nebo dům

Jakým způsobem jsou tepelná čerpadla podporována:

  • Náhrada neekologického topného systému (kotel na tuhá paliva) za tepelné čerpadlo
  • Využití tepelných čerpadel v novostavbách

Výše dotace:

  • 60.000,- Kč pro systém země - voda a voda - voda
  • 40.000,- Kč pro systém vzduch - voda a vzduch - vzduch

Pravidla programu čistá energie 2013, postup a náležitosti žádosti

Aktuální informace k programu